En skole og en børnehave

Den dansk-franske Skole og Børnehave er en dansk friskole og børnehave, som bygger på en kombineret nordisk og fransk pædagogik.

Dygtighed, glæde og tilpasningsparathed

...vil være afgørende i en fremtid, der må forventes at blive endnu mere dynamisk, kompleks og foranderlig, end den er idag.

På Den dansk-franske Skole mener vi, at børnene får de bedste muligheder for at begå sig i denne fremtid ved at:

Vi anser det for helt centralt at læring sker i en dynamisk, motiveret gruppe, hvor børn og voksne bruger hinandens kompetencer og talenter til at nå deres faglige målsætninger.

Skolens grundlag

Det bedste af to kulturer - og mere til

Udover den praktiske fordel at mestre to sprog på højt niveau har bikulturalitet det plus, dels at det markant udvider børnenes begrebsapparat, dels at det relativiserer den ene kultur i forhold til den anden og omvendt. Det bikulturelle menneske oplever således begge sine kulturer både inde- og udefra, og forstår følgeligt dem begge bedre.

Aldersblandede klasser

Ved at blande børnene aldersmæssigt tilstræber vi at udnytte de erfaringsudvekslings- og læringsprocesser der naturligt finder sted mellem børn på forskellige stadier. Børnene bliver eksempler for hinanden. Ved at videreformidle sin kundskab bliver den enkelte styrket indenfor emnet - og opbygger tillid, selvtillid og selvværd.

Le Støttegroupe

"Le Støttegroupe" har til formål at sikre, at undervisningen rodfæstes i reelle problemstillinger.

Dette foregår i praksis ved, at en voksen fra gruppen i samarbejde med læreren forbereder en workshop om et emne, som pågældende har praktisk ekspertise indenfor.

Gruppen er åben for alle, der ønsker at bidrage.